top of page
Eş Başkanlar:

H. İ. Murat Çelik, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı, İZKA

Marco Buoni, Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı, ATF

Üyeler:

Dr. Umberto Fava, Direktör, Lamoro Kalkınma Ajansı

Ph.D. Marco Masoero, Turin Politeknik Üniversitesi Profesörü, Enerji Bölümü Direktörü

Ph.D. Macit Toksoy, Genel Müdür, ENEKO A.Ş.

Ph.D. Alfredo Sacchi, Başkan, ATF

Aylin Gel, Genel Sekreter, ESSİAD

Hülya Ulusoy Sungur, Proje Koordinatörü, İZKA

Konferans sekreteryası ile irtibat kurmak için lütfen strengthenhvacr@izka.org.tr adresine e-posta gönderiniz.  İlgili konferans personeli talebinize en kısa sürede yanıt verecektir.
Daha fazla bilgi için proje broşürü ve ilk çağrı bültenini inceleyebilirsiniz.

ORGANİZASYON KOMİTESİ

KONFERANS SEKRETERYASI

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu websitesinin içeriğinden sadece İzmir Kalkınma Ajansı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve /veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın, İZKA, ev sahipliğini yaptığı Konferans HVAC&R sektöründeki gelecek trendlerine odaklanacaktır. Etkinliğin amacı bölgeler arası işbirliği fırsatları için bir inkübasyon ortamı yaratmak, ayrıca üreticiler ve son kullanıcıların gelecek vizyonlarını yüz yüze tartışabilecekleri bir platform oluşturmaktır.

Konferans, sektörü temsil eden sivil toplum; iş örgütleri, akademisyenler, işadamları arasında Avrupa çapında diyalog yaratacak bir mekanizma olacaktır. Konferansı takiben Türk ve İtalyan HVAC&R firmaları arasında, sürdürülebilir iş ağları kurmak amacıyla ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirilecektir.

Konferans, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı tarafından finanse edilen ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen "Geleceğe Değer Katmak" projesinin önemli bir faaliyetidir. Projenin eş başvuranları; Lamoro Kalkınma Ajansı, İtalya'dan ATF ve Türkiye'den ESSİAD'tır. Projenin amaçlarından biri yeni bir değer zinciri analizi metodolojisi geliştirmek ve İzmir ve Piedmont bölgelerinde HVAC&R sektör genelinde değer zinciri analizi gerçekleştirmektir. Bu Konferansta; yeni sektörel değer zinciri analizi metodolojisi tanıtılacak, gerçekleştirilen iki değer zinciri analizinin sonuçları paylaşılacak ve analiz bulguları ile sektörün geleceğinin tartışılacağı bir ortam yaratılacaktır.
 

KONFERANSIN AMACI

bottom of page